Nieuws

Nieuwe Gezellen!

In maart is de jaarlijkse cursus Gezel Schoorsteenveger met 16 deelnemers van start gegaan. Eind mei hebben de deelnemers het examen afgelegd en hebben ze allen het diploma behaald. Daarmee is de kwaliteit van vak sterker geborgd. De ASPB is er trots op jaarlijks een groep cursisten te mogen verwelkomen. Het bewijst dat er toekomst zit ons vak! Lees verder

Uw schoorsteen 70 jaar brandschoon

Dit jaar bestaat de ASPB 70 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. In 1945 werd de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond opgericht. Met als doel om het vakmanschap en de kwaliteit van het ambacht te waarborgen en te bevorderen. Een ASPB schoorsteenveger die beschikt over het diploma Gezel Schoorsteenveger, wordt regelmatig bijgeschoold en beschikt over een legitimatiepas. Zo weet u... Lees verder

Bestaat er een veegseizoen?

Bestaat er een veegseizoen? Ja en nee.Ja, als u denkt aan de stookperiode. Dan worden schoorsteenvegers overstelpt met verzoeken om ‘liefst morgen’ te komen vegen. Bedrijven hebben hun klantenbestand en delen hun werkzaamheden in. ‘Morgen’ is dus lang niet altijd mogelijk. Nee, als u, na afloop van het stookseizoen uw schoorsteen laat vegen. Heel veel bedrijven zijn ‘het jaar rond’... Lees verder

Cursus Gezel Schoorsteenveger

Cursus Gezel Schoorsteenveger start in februari 2015Wij starten 20 februari weer met de cursus Gezel Schoorsteenveger. Heeft u interesse? laat het ons dan snel weten via info@aspb.nl. Lees verder

Waarschuwing

Bedrijven die lid zijn kunnen zich altijd legitimeren met de ASPB-pas die telkens voor één kalenderjaar geldig is. U als opdrachtgever/klant, mag naar deze legitimatie vragen. Bedrijven die lid zijn van de ASPB, staan op deze website. Wie er niet op staat, is geen lid! Lees verder