Nieuwe Gezellen!

In maart is de jaarlijkse cursus Gezel Schoorsteenveger met 16 deelnemers van start gegaan. Eind mei hebben de deelnemers het examen afgelegd en hebben ze allen het diploma behaald. Daarmee is de kwaliteit van vak sterker geborgd. De ASPB is er trots op jaarlijks een groep cursisten te mogen verwelkomen. Het bewijst dat er toekomst zit ons vak!