Klein onderhoud gastoestellen

Schoorsteenvegers zijn geen monteurs. Het zijn reinigers van kanalen. Toch is er een aantal schoorsteenvegers, dat een speciale cursus gevolgd heeft om klein onderhoud aan gastoestellen te kunnen verrichten. Niet het werk van een storingsdienst, maar klein, in feite periodiek, onderhoud.