Veilig werken op hoogte

Veilig werken op platte en hellende daken is absolute noodzaak. Valgevaar is reëel; vallen van daken leidt bijna altijd tot (zwaar) lichamelijk letsel. Dat geldt voor iedereen die op daken werkt, zoals schoorsteenvegers, schilders, installateurs, dakdekkers. Naast een verscherpt toezicht, stelt de wetgever steeds strengere eisen aan arbeidsomstandigheden en daarmee aan veiligheidsvoorzieningen op het dak.