Schoorsteenvegers

ASPB schoorsteenvegers nemen hun vak serieus. Volgen opleidingen, cursussen en nemen deel aan themadagen. Sinds 2002 geldt als toelatingseis voor het lidmaatschap, dat de opleiding tot Gezel schoorsteenveger moet worden gevolgd. ASPB schoorsteenvegers kunnen u adviseren over heel veel wat te maken heeft met de schoorsteen, open haarden, stookgedrag, veiligheid. ASPB leden hebben een ASPB pas, waarmee zij zich kunnen legitimeren. U mag er naar vragen.

Wat betekent een ster (*) achter de naam van een schoorsteenveger?

Eén ster betekent dat de opleiding tot Gezel is gevolgd. Twee sterren dat  u met een Meester schoorsteenveger heeft te maken. De aanduiding Gezel mag worden gevoerd nadat de door de ASPB ontwikkelde opleiding met succes is afgerond (diploma). De opleiding zelf wordt gegeven door één van de ROC’s in ons land. De term Meester mag worden gevoerd nadat een Gezel geslaagd is voor de toets voor het Meesterschap.

Zijn er door de overheid erkende schoorsteenvegers?

Nee. Het beroep schoorsteenveger wordt -helaas- niet officieel erkend of beschermd. Laat u niet wijsmaken dat een bedrijf erkend is bv. door de overheid, het Hoofdbedrijfschap Ambachten of de Kamer van Koophandel.
Het is echt onzin.

Is een niet ASPB schoorsteenveger een slechte schoorsteenveger?

Nee. Maar let op: er zijn beunhazen die met soms extreem hoge tarieven de markt bederven en ongevraagd allerlei handelingen verrichten, zoals het plaatsen van schoorsteenkappen, het reinigen van goten en dergelijke.

Wat doe ik als ik ontevreden ben over uitgevoerd werk?

Eerst praten met uw schoorsteenveger! Komt u er samen niet uit en betreft het een lid van de ASPB? In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarover vindt u elders op deze site informatie.