Hinder

Mijn buren hebben last van mijn open haard/houtkachel. Wat kan ik daartegen doen?

Overleg met uw buren over de overlast die zij ervaren en maak samen afspraken. Mogelijke oplossingen zijn:

  • de uitmonding van de schoorsteen wijzigen (wanneer de rook terechtkomt bij het raam van uw buren);
  • een ander toestel aanschaffen;
  • andere brandstoffen gebruiken.
  • niet stoken bij mistig of windstil weer;
  • op bepaalde tijdstippen niet stoken;
  • met uw buren afspreken dat zij overlast steeds melden, zodat u hier als goede buur rekening mee kunt houden.

De rook van mijn buren komt precies uit bij mijn raam. Wat kan ik daartegen doen?

Het bouwbesluit stelt eisen aan de uitmonding van het rookkanaal. U kunt bij uw gemeente nagaan of de schoorsteen van uw buren voldoet aan deze eisen. Als dit niet het geval is, kunt u uw gemeente vragen om op basis van het Bouwbesluit maatregelen te nemen. Als de schoorsteen van uw buren wel voldoet aan de eisen kunt u het beste proberen om in goed overleg tot een oplossing te komen.

Kan mijn gemeente een stookverbod opleggen?

Ja. Als stookgedrag leidt tot ernstige, aantoonbare hinder bij omwonenden of tot brandgevaar. Uw gemeente of de brandweer kan, op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening of de brandbeveiligingsverordening, een stookverbod opleggen. Een gemeente dient deze beslissing te baseren op onderzoek naar de overlast.