Algemeen

Moet mijn schoorsteen jaarlijks worden geveegd?

Ja. Een schone schoorsteen heeft te maken met veiligheid, gezondheid en milieu. Neem daarmee geen risico’s. Niet voor uzelf, niet voor uw huisgenoten. Stookt u heel veel? Laat dan de schoorsteen meer dan eenmaal per jaar vegen.

Is er een vaste prijs?

Nee. Ondernemers mogen geen prijsafspraken maken. Bedrijven verschillen onderling van elkaar en hanteren uiteenlopende tarieven. U wilt uiteraard weten waaraan u toe bent als de schoorsteenveger komt. Spreek daarom over de prijs voordat hij met het werk begint. Vraag ook naar kosten van extra leveringen en diensten, zoals het plaatsen van een kap, verwijderen van vogelnesten, uitvoeren van een inspectie met een camera of het reinigen van goten. Maak duidelijk wat u wenst.

Wanneer moet ik de schoorsteenveger bellen?

De schoorsteenveger kan altijd gebeld worden. Doe dat daarom tijdig! Zodra de “r” in de maand is krijgen schoorsteenvegers het steeds drukker. Maak op tijd een afspraak. Vegen in de zomer kan òòk!

Worden schoorstenen van buitenaf of van binnenuit geveegd?

ASPB schoorsteenvegers vegen schoorstenen buitendaks. Dan kan direct de conditie van de schoorsteen worden gecontroleerd, zoals de kop van de schoorsteen, het metsel/voegwerk, het lood rondom de schoorsteen en de schoorsteenkap of vonkenvanger. Buitendaks vegen kan bemoeilijkt worden of onmogelijk zijn vanwege de (on)bereikbaarheid van de schoorsteen of om redenen van veiligheid. De Arbeidsinspectie stelt eisen aan veilig werken op hoogte.  Vanwege de hier genoemde redenen kan vegen dus ook van binnenuit plaatsvinden. De buitendakse controle moet dan afzonderlijk gedaan worden

Kan een schoorsteenveger mijn rookkanaal inspecteren?

Ja. De schoorsteencamera is ingeburgerd. Daarmee kan het inwendige van het rookkanaal worden geïnspecteerd. Dat is belangrijk als u bv. last heeft van rooklucht en maar niet weet waar dat vandaan komt. Die lucht kan ontsnappen uit (haar)scheurtjes.