Gezondheid

Wat kan ik doen om schadelijke effecten voor gezondheid tegen te gaan?

Door de manier van stoken kunt u veel schadelijke effecten sterk verminderen.

  • Een toestel op gas is minder schadelijk dan een houtgestookt toestel.
  • Kies een gesloten toestel.
  • Laat uw stooktoestel en schoorsteen installeren door een erkende installateur en laat uw schoorsteen minstens eens per jaar vegen.
  • Stook alleen geschikte brandstoffen.
  • Stook niet bij mistig of windstil weer.
  • Ventileer uw woning goed tijdens het stoken.

Ik heb plotseling veel last van stank-en/of rookvorming in mijn woning. Wat moet ik doen?

Plotselinge stank of rook in uw woning kan wijzen op een aantal zaken.

  • Uw rookkanaal lekt of is verstopt door roetaanslag of een vogelnest. Laat uw rookkanaal controleren op lekken, roetaanslag of vogelnesten.
  • Met name bij nieuwbouwwoningen kan gelden, dat door een tekort aan verse lucht rookgassen uit de schoorsteen de kamer worden ingetrokken. Zet een deur of raam op een kier.
  • Een ventilator of afzuigkap kan veel lucht aan uw woning onttrekken. Schakel deze uit tijdens het stoken.

Bestaat er gevaar van verstikking door koolmonoxide bij het gebruik van mijn open haard?

Dat is afhankelijk van de brandstof die gestookt wordt.

BrandstofAntwoordToelichting
Bruinkool
Gas
Ja, er is gevaar voor verstikkingKoolmonoxide is een kleur-, geur- en smaakloos gas en is dus moeilijk waarneembaar. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding. Sommige brandstoffen stoten bij onvolledige verbranding ook andere stoffen af die wel geur geven en waarschuwen voor een niet optimaal verbrandingsproces. Bij de brandstoffen bruinkool en gas is dat niet het geval. Laat daarom een gas- of kolenkachel installeren door een erkende installateur. Bij twijfel kunt u het koolmonoxidegehalte in uw woning laten meten door de brandweer, een schoorsteenveger of uw installateur. U kunt voor alle zekerheid een koolmonoxidedetector installeren.
HoutHoutbriketten

Zaagselparaffinebriketten

Nee, er is geen gevaar voor verstikkingKoolmonoxide is een kleur- en geurloos gas en is dus moeilijk waarneembaar. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding. De brandstoffen hout, hout- en zaagselparaffinebriketten stoten bij onvolledige verbranding ook andere stoffen af die wel geur afgeven en u tijdig waarschuwen dat u uw woning beter dient te ventileren.