Camera inspectie Rookkanalen

Schoorsteenvegers zijn heel goed in staat uw rookkanalen te inspecteren. De ASPB hanteert daarvoor een modelrapport (zie onder Visuele inspectie).

Alle werkzaamheden die tijdens een visuele inspectie worden uitgevoerd worden gecompleteerd door de inspectie met een schoorsteencamera. Daarmee kan tenslotte de inwendige conditie van het rookkanaal worden beoordeeld. Steeds meer schoorsteenvegers maken gebruik van deze moderne techniek.

Vraag uw vakman om een camera-inspectie!