Waarschuwing

Bedrijven die lid zijn kunnen zich altijd legitimeren met de ASPB-pas die telkens voor één kalenderjaar geldig is. U als opdrachtgever/klant, mag naar deze legitimatie vragen.
Bedrijven die lid zijn van de ASPB, staan op deze website. Wie er niet op staat, is geen lid!