Bemiddeling bij klachten en geschillen

Waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Een ASPB schoorsteenveger acht een afhandeling van een eventuele klacht van groot belang. Praat erover met uw schoorsteenveger. Vrijwel alle klachten worden dan alsnog opgelost. Als dat onverhoopt niet lukt, wordt kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie doet bij voorkeur binnen zes weken schriftelijk uitspraak.